• Phạm Minh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lí - Hoá - Sinh - CN.
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0977301827
 • Nguyễn Xuân Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Lí - Hoá - Sinh - CN; Thư ký hội đồng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936675829
 • Vũ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lí - Hoá - Sinh - CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945908900
 • Mai Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916242286
 • Lưu Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915239838
 • Vũ Thị Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Anh - GDTC - QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985785127
 • Trương Thị Anh Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Anh - GDTC - QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0374786333
 • Hoàng Thảo Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Anh - GDTC - QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982348148
 • Trần Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917311979
 • Đoàn Thị Hồng Chiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0963228224
 • Nguyễn Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985125381
 • Chu Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0936555876
 • Nguyễn Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972553805
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 213.594
Năm 2022 : 1.314.893